Hlavní stránkaKnihovna

Prosba za kněžství s Cantalamessou – My kážeme Krista ukřižovaného (III.)

  • Vykoupení nezáleží jen v odpuštění hříchů, ale také v daru nového života Ducha.
  • Boží Duch, který je svoboda, novost, krása, radost, život.
  • Služba kněžství v životě církve není lidskou aktivitou, ale životem Krista.
  • Z Jeho boku vytryskl život, který koluje ve službě kněžství mocí Ducha svatého!
  • Bez přijetí Ducha svatého ani služba kněžství není úplná. Je pak jenom lidskou snahou, která mnohdy postrádá život!

3. den A HNED Z NĚHO VYŠLA KREV A VODA

Písmo svaté:
Jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda. (Jan 19,34)
Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. (Jan 7,37)

Úvaha:
Kristovo tělo na kříži je novým chrámem, který lidé sice zbořili, ale Bůh ho zase postavil, když ho vzkřísil z mrtvých. Je středem nové bohoslužby, definitivním místem slávy a přítomnosti Boží mezi lidmi.
Z pravého boku tohoto chrámu vytryskla voda. Co představuje tato voda? Poté, co Ježíš zvolal: Dokonáno je! A vydechl naposledy, skonal, vylil také Ducha svatého. Tato voda je tedy symbolem Ducha svatého, který před tímto okamžikem ještě v lidském světě nebyl. A to je nejcennější plod, vrchol celého díla vykoupení. Vykoupení nezáleží jen v odpuštění hříchů, ale také v daru nového života Ducha.
Tato zvěst o Duchu, který dává život, je více než kdy jindy potřebná a očekávaná ve světě, v němž žijeme. Uprostřed nové modloslužby a materialismu, jež se snaží podmanit si soudobou lidskou společnost, existuje nejasná potřeba něčeho nového a odlišného. A právě toto odlišné je Boží Duch, který je svoboda, novost, krása, radost, život.

Srdce Ježíšovo, kopím probodené, smiluj se nad námi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *