Diecézní synodaHlavní stránka

Modlitební úmysly na červenec a srpen

Vážení a milí přímluvci a přímluvkyně,

srdečně děkujeme za Vaši vytrvalost v modlitbě a přikládáme modlitební úmysly na prázdninové měsíce červenec a srpen:

  • Prosíme Tě za prozíravost a vedení Duchem svatým pro všechny, kteří budou zpracovávat podněty z diecéze.
  • Prosíme Tě, abychom byli vnímaví k Tvému volání / hlasu.
  • Prosíme Tě, aby se schopnost naslouchat druhým stala součástí našeho života.
  • Prosíme Tě, abys obzvláště požehnal všem, kteří uprostřed synodního putování nesou břemena nemoci nebo jiného utrpení, zejména Tě prosíme za Jindru.

Nadále nás potěší Vaše podněty k modlitební skupince či k průběhu diecézní synody.

Přejeme Vám krásný a požehnaný čas letních aktivit a dovolených 😊

Růžena Ambrožová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *