Návštěvy nemocných

Je mnoho situací, kdy člověk zůstává sám, nebo mimo společenský život. Jedním z důvodů je nemoc. Existuje zažité schéma představ, které brání člověku požádat o pastorační návštěvu. Do těchto schémat patří postoje „nechci obtěžovat“, „nejsem na tom až tak špatně“, kněží mají i mimo to dost své práce“, „když budu něco potřebovat tak se ozvu“ a tak dále. Patří k tomu ale i skutečnost, že není v naších silách aktuálně hned reagovat, že někdo z farního společenství delší dobu není viděn.
Tato schémata myšlení a situace brání, abychom tak všem potřebným posloužili. Přitom platí slova apoštola Jakuba: „Vede se někomu z vás špatně? Ať se modlí! Má někdo radost? Ať zpívá (Bohu) chvály! Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; modlitba (spojená) s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte se tedy vzájemně ze svých hříchů, modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže a velmi je účinná modlitba spravedlivého!“ (Jak 5,13-15)
Prosíme proto o NAHLÁŠENÍ VAŠÍCH NEMOCNÝCH K NÁVŠTĚVĚ DUCHOVNÍHO. Neváhejte nás kontaktovat na stránce Kontakty, nebo osobně v kanceláři farnosti!

Případné dotazy pište do formuláře pro Komentáře:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *