Svátost smíření

Svátost pokání nám skrze osobní vyznání sjednává odpuštění a smíření s Bohem. Každý pokřtěný může přijmout svátost  smíření službou kněze, který je k tomu církví výslovně oprávněn. Svátost pokání spočívá v několika úkonech kajícníka – lítost, vyznání vin, předsevzetím a pokání. Kněz uděluje rozhřešení – odpuštění hříchů, je vázáno zpovědním tajemstvím.

Svátost smíření je možno přijmout půl hodiny před každou mší svatou, podle ohlášek také na první pátek v měsíci od 15ti hodin v arciděkanském kostele nebo kdykoliv po domluvě s knězem.