Hlavní stránkaKnihovna

Prosba za kněžství s Cantalamessou – My kážeme Krista ukřižovaného (II.)

  • Být křtem ponořen do Kristovy smrti znamená vstoupit do Kristova srdce, mít účast na dramatu lásky a bolesti Boha.
  • Kde se rodí účast na Kristově kněžství v nás? Přijali sme ho ve křtu spolu s účasti na službě Krista Proroka a Krále.
  • Rodí se uprostřed Jeho srdce! Tam se sjednocujeme s Ním ve službě, ke které nás vede!
  • Není to naše vyznamenání, ale Jeho DAR!
  • Pro každého z nás!

2. den KŘTEM PONOŘENI DO KRISTOVY SMRTI

Písmo svaté:
My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. (Řím 6, 3–4)

Úvaha:
Bezděčně nás může napadnout, zda se toto všechno nestalo už v den našeho křtu? Co tedy ještě zbývá udělat? Být křtem ponořen do Kristovy smrti znamená vstoupit do hořícího keře, znamená to projít očišťováním, vyprahlostí, křížem. Toto vše je jako agonie, která je předehrou smrti, ale také předehrou života.
Být křtem ponořen do Kristovy smrti znamená vstoupit do Kristova srdce, mít účast na dramatu lásky a bolesti Boha.
Být křtem ponořen do Kristovy smrti znamená umřít hříchu, definitivně s ním skoncovat a žít pro Boha.
Být křtem ponořen do Jeho smrti je něco, co se nedá popsat, ale co se musí prožívat. Odtud vycházejí nová stvoření , ochotná sloužit v novém světě Božímu království.

Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky, smiluj se nad námi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *