První svaté přijímání

V naší farnosti připravujeme k prvnímu sv. přijímání děti ve skupinkách náboženství už od 6ti let a samotná nejbližší příprava probíhá ve druhé a třetí třídě a na základě domluvy s rodiči dítěte. Důležitá je výuka náboženství.
Dospělí pokřtění se připravují k prvnímu sv. přijímání buď v rámci katechumenátu, nebo přípravy k biřmování.
Obecně mohou v rámci mše sv. přijímat eucharistii pouze pokřtění katolíci, kteří běžně praktikují i ostatní svátosti, zejména svátost smíření. Zájemci z řad nekatolických společenství, kteří pojímají eucharistii katolickým způsobem (reálná přítomnost Krista ve svátosti), mohou za určitých podmínek k eucharistii také přistoupit, vždy však po předchozím dovolení od pana biskupa a domluvě s knězem.