Kněží

P. Jaroslav Hůlle, moderátor společné duchovní správy
732 108 785
hulle@bip.cz

P. Marek Bonaventura Hric OFS, člen společné duchovní správ, klatovský okrskový vikář
731 619 673
hric@bip.cz