Biřmování

Přijetí svátosti biřmování říká člověk ano svému křtu, přijímá Ducha Svatého a stává se zodpovědnějším ve své víře. Proto této svátostí říkáme také svátost křesťanské dospělosti.
Tuto svátost lze zpravidla přijmout po dovršení 14 let. Přípravu v naší farnosti otevíráme po osobní konzultaci. K biřmování má mít každý kmotra, katolicky pokřtěného a biřmovaného, staršího 16 let.
Neváhejte nás osobně kontaktovat.