Hlavní stránkaKnihovna

Prosba za kněžství s Cantalamessou – My kážeme Krista ukřižovaného (V.)

  • Proto je nyní víc než kdy jindy potřeba hlásat, že zvítězil lev z Judova kmene a v něm byla dána naděje všem poraženým a všem obětem na světě, že i oni zvítězí.
  • Více než kdy jindy je kněžská služba spojená s Kristovou obětí. Jak při slavení, tak i v osobním životě.
  • Zvykli jsme si na pohodlí a nelíbí se nám, že bez sebedarování není hlásání!
  • Znovu je důležité obejmout kříž!

5. den ZVÍTĚZIL LEV Z JUDOVA KMENE

Písmo svaté:
Také jsem spatřil mocného anděla, jak velkým hlasem provolává: „Kdo je hoden ten svitek otevřít a rozlomit jeho pečeti?“ A nikdo ani na nebi, ani na zemi, ani v podsvětí nemohl ten svitek otevřít a do něho nahlédnout. Já jsem velice plakal… Ale jeden z těch starců mi řekl: „Neplač! Hle, zvítězil lev z Judova kmene, Davidův potomek. On ten svitek s jeho pečetěmi otevře.“ (Zj 5,2–5)

Úvaha:
Zvítězil lev z Judova kmene a otevřel knihu. Všechno je vykoupeno, protože i utrpení i sama smrt jsou vykoupeny. Nemáme na zemi jenom víru ve vítězství, ale ve víře máme také vítězství. Ve víře jsme už vítězi , zakoušíme něco z věčného života. Kdo věří, sedí už s Ježíšem na jeho trůnu. (srov. Zj 2,17, 3,21)
Byla doba, kdy bylo snadnější hlásat toto vítězství Ukřižovaného. Dnes však tomu tak není. I v národech se starobylou křesťanskou tradicí je Ukřižovaný odstraňován z jednoho místa za druhým. Proto je nyní víc než kdy jindy potřeba hlásat, že zvítězil lev z Judova kmene a v něm byla dána naděje všem poraženým a všem obětem na světě, že i oni zvítězí.

Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení, smiluj se nad námi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *