Hlavní stránka

Svatodušní novena – 7. den

SVATODUŠNÍ NOVÉNA

7. DEN – BOŽÍ LÁSKA

VE JMÉNU OTCE I SYNA + I DUCHA SVATÉHO.
AMEN

– Přijď, Duchu modrosti, a ovsvěť náš rozum, abychom stále jasně poznávali Kristovo učení, zapal naše srdce, abychom se radovali z jeho velikosti a krásy, posilni naši vůli, abychom podle něho stále dokonaleji žili.

– Přijď, Duchu rozumu a nauč nás veškeré pravdě, abychom alespoň trochu pochopili, jaká je šířka a délka, výška a hloubka nekonečné moudrosti a vědomosti Boží.

– Přijď, duchu rady a nauč nás v každé životní situaci správně se rozhodnout pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse našich duší.

– Přijď, Duchu síly a posilni naši statečnost a odvahu, abychom se nebáli překážek a s tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh žádá.

– Přijď, Duchu umění a nauč nás správně rozeznávat řád hodnot, stupnici dober, abychom pro dobra menší neodmítali hodnoty vyšší, pro dobra hmotná hodnoty duchovní.

– Přijď, Duchu zbožnosti a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí Božích, zdokonaluj naši modlitbu, abychom se k Bohu obraceli vždy upřímně a s naprostou důvěrou.

– Přijď, Duchu bázně Boží a naplň nás láskyplnou věrností, abychom přemáhali hřích a vše, co nás odvádí od Boha.

SLOVO BOŽÍ

Skrze Krista totiž máme vírou přístup k milosti a pevně v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout slávy u Boha. Naděje však nezklame, protože Boží láska je nám vylita skrze dar Ducha svatého, který nám byl dán.
(Řím 5,2,5)

ÚVAHA

Láska není pouze vlastností Boha. On sám je láska. Do této plnosti Boží lásky a života je přijata církev i každý z nás jednotlivě.

CHVÍLE PRO TICHOU MEDITACI

PROSBY

Prosme o Ducha lásky:
– Přijď, Duchu svatý, zapal v nás oheň své lásky. Abychom milovali Boha z celého srdce a ze všech svých sil.
Přijď Duchu svatý

– Abychom se i my navzájem milovali, jako Ježíš miloval nás.
Přijď Duchu svatý

– Abychom tvořili jednotu v Ježíšově církvi, která žije na celé zemi.
Přijď Duchu svatý

ZAKONČENÍ

V Duchu svatém můžeme volat: Abba, Otče! Pomodleme se nyní jak nás naučil Pán Ježíš Kristus:
Otče náš ………….. neboť Tvé je království I moc I sláva na věky.

Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání:
Bůh, Otec světel, osvítil učedníky Páně působením Utěšitele, Ducha svatého.
Ať i vás zahrne dary svého Ducha a naplní vás svým požehnáním.
Ať oheň Ducha svatého očistí vaše srdce a prozáří je jasem svého světla.
Ať Duch pravdy, který různé národy sjednocuje ve víře, dovede také vás cestou víry k plnému poznání Boha.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i duch svatý.
Amen

2 komentáře: „Svatodušní novena – 7. den

  • Marku myslel jsem v den svatého Marka a děkuji za vaší službu v Klatovech a nosím vás v srdci s Jaroslavem a děkuji za vaší modlitbu a požehnané dny noveny. JIŘÍ LODR

    Reagovat
    • Jirko, moc děkuji i za Jaroslava. Určitě vyřídím pozdrav i jemu. Ještě jednou dík. Nesu v modlitbě a žehnám. 😉

      Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *