FotogalerieZprávy z akcí

Pouť na Svatou Horu 13. 5. 2023

Pouť na Svatou horu v Mariánském měsíci květnu, podniklo společenství živého růžence pouť za Pannou Marii na Svatou Horu. Poutníci nejen z naší farnosti, ale z celého vikariátu naplnili skoro celý autobus.
Na cestu jsme dostali požehnání od pátera Marka, a andílky z korálků od Evičky Vajdové, které sama vyrobila. Cestou jsme se pomodlili růženec a zazpívali si Mariánské písničky. Nálada byla výborná.
Po příjezdu na Svatou Horu nás přivítal páter Josef, s kterým jsme se společně pomodlili, a dostali jsme požehnání naší poutě k Panně Marii.

V 10.30 začala mše svatá k Panně Marii Fatimské, a před začátkem mše byla ještě možnost jít ke svátosti smíření, kterou poutníci hojně využili. Mši svatou sloužil p. Marek a na konci mše bylo ještě uctívání Panny Marie s jezulátkem. Byla to nádhera.
Ve 12. hodin byl pro nás připraven oběd v nádherných prostorách refektáře. Byla to skvělá možnost společného stolování, jak to má být, (církev se scházela a společně jedli a pili), byla to příležitost společně pohovořit, poznávat se a povzbuzovat jeden druhého. Dle mého názoru byl oběd skvělý, a personál úžasný.
Po obědě byla možnost prohlídky dle vlastního uvážení, a sešli jsme se až ve 13.30 na křížovou cestu v ambitech, kterou skvěle vedl p. Marek.
Někteří poutníci navštívili Svatohorské muzeum, někteří využili komentované prohlídky ambitů, a část poutníků vyzkoušela pouť po Svatohorských schodech (343 schodů).
I když bylo chladné počasí, myslím, že se pouť vydařila, přinesli jsme každý Panně Marii své poděkování za její přímluvy a přednesli své nové prosby. Odjížděli jsme všichni trochu prochladlí, ale spokojeni, plní dojmů a hlavně plní Božího požehnání a pokoje v srdci, které jsme přivezli do našich rodin.
Už teď připravujeme, a těšíme se na další pouť, „diecézní pouť do Teplé „, která bude 9,9 2023, a na kterou Vás srdečně zveme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *