Hlavní stránkaKnihovna

Prosba za kněžství s Cantalamessou – My kážeme Krista ukřižovaného (VIII.)

  • Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen“. (Řím 10,8–9)
  • První, základní obrácení je tedy sama víra.
  • Už ze samé podstaty je kněžství projevem služby živé víry člověku.
  • Ale jsme ve službě opravdu svědectvím Kristova kněžství?
  • Být živým svědectvím ospravedlnění z víry jsem schopen jenom, když má víra je pravdivá a živá!

8. den PROJEVILA SE BOŽÍ SPRAVEDLNOST

Písmo svaté:
Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. (Jan3,14)
Z jeho milosti však docházejí ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš. Aby Bůh ukázal svou spásnou spravedlnost, ustanovil ho jako smírnou oběť v jeho krvi, která působí skrze víru. (Řím 3,21–25)

Úvaha:
Uvěřit – to je velké dílo, které máme vykonat. Ale v co máme věřit? Sv. Pavel nám dává jasnou odpověď: v Kristu nám Bůh nabízí možnost ospravedlnění skrze víru, můžeme se tedy stát spravedlivými, může nám být odpuštěno, můžeme být spaseni, stát se novým stvořením. Toto je smysl Boží spravedlnosti. Bůh je spravedlnost, neboť je milosrdenství.
První, základní obrácení je tedy sama víra. Víra je brána, kterou se vchází ke spáse. Tato možnost není příliš vysoká, není daleko, není za mořem. Naopak – „blízko tebe je to slovo, máš ho v ústech i ve svém srdci, to je slovo víry, kterou hlásáme. Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen“. (Řím 10,8–9)

Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování, smiluj se nad námi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *