Hlavní stránkaKnihovna

Prosba za kněžství s Cantalamessou – My kážeme Krista ukřižovaného (VI.)

  • Bůh ponížil sebe, ne lidi!
  • Pravé evangelium, radostná zvěst, spočívá v tom, že se Ježíš ponížil i pro mne, v mém zastoupení.
  • To staré pominulo, nové nastoupilo. A právě jednou z těchto úžasných novot je pokora.
  • Žít v Kristově kněžství znamená zříct se sám sebe a stát se služebníkem všech!
  • On se stal člověkem a tím dal nám dar nést Jeho kněžství v pokoře kříže.
  • Lidé toužíme po uznání a povýšení a Bůh v Ježíši Kristu ukazuje uznání v poníženosti a povýšení v oběti.
  • Být účastný Kristova kněžství nelze bez pokory sloužit všem a bez kříže oběti pro každého!

6. den PONÍŽIL SE

Písmo svaté:
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se. (Flp 2, 5–8)

Úvaha:
Bůh ponížil sebe, ne lidi! Pokořil lidskou pýchu a ješitnost zevnitř, ne zvenčí. Kříž je hrob, na kterém byla pohřbena všechna lidská pýcha. Bůh jí říká jako moři: „Až sem smíš přijít, ne dál, zde se má tříštit bujnost tvých vln.“ O kalvárskou skálu se rozbíjejí všechny vlny lidské pýchy a nemohou postoupit dál.
Pravé evangelium, radostná zvěst, spočívá v tom, že se Ježíš ponížil i pro mne, v mém zastoupení. Na Ježíšově kříži je nový Adam, který je poslušný za všechny. On jedná jménem všech a k dobru všech. Jako se poslušností jednoho stalo celé množství spravedlivým, tak se i pokorou jednoho stali všichni pokornými. Pýcha je oděvem starého Adama. Pokora je novostí. Je plná naděje, protože otvírá přístup k nové existenci, založené na daru, lásce, solidaritě. To staré pominulo, nové nastoupilo. A právě jednou z těchto úžasných novot je pokora.

Ježíši tichý a pokorný srdcem, smiluj se nad námi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *