Hlavní stránkaKnihovna

Novena k Duchu svatému – body k zamyšlení (první den)

Když mluvíme o touze po Bohu, je dobré také ptát se jak je to s mou touhou po Něm? Někdy přemýšlím jestli je touha po Bohu vnitřním darem, nebo je také rozhodnutím si tuto touhu vzbuzovat rozumem, vůlí.
Určitě je ale součástí mého hledání Boha! A proto také je součástí mého rozumného rozhodnutí!
A proto: Chci najít Boha? Toužím ho přijmout?

(Novena k Duchu svatému – Vojtěch Kodet)

První den: Touha, žízeň po Bohu
1) Texty Písma svatého
Jan 7,37-39:
V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál v chrámě a hlasitě zvolal: „Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mně věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra.“ To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, protože Ježíš nebyl ještě oslaven.
Zj 21,5-6:
A ten, který seděl na trůně, řekl: „Hle – všechno tvořím nové!“ Pak dodal: „Napiš: Tato slova jsou spolehlivá a pravdivá.“ Také mi řekl: „Stalo se! Já jsem alfa i omega, začátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám pít z pramene živé vody zadarmo.“

2) Zamyšlení Jedním z předpokladů přijetí daru Ducha svatého je touha, žízeň po Bohu, po jeho lásce, pokoji a radosti, touha po božském životě v nás. Tato vnitřní žízeň je v nás již vyvolána skrytým působením Ducha svatého, který nás skrze ni zve k větší otevřenosti pro Boží působení v našich srdcích. Tato touha je čistě duchovní podstaty a nemůže ji utišit nikdo jiný, než Bůh sám.
Svatý Augustin to vyjádřil ve svých Vyznáních: „Stvořil jsi nás pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě“ (Lib. 1,1: CCL 27,1), a v jednom svém kázání: „Až Bůh bude všechno ve všem, všechny touhy pominou“ (Tract. 65,1-3: CCL 36,490-492). Tuto žízeň v nás Pán záměrně vyvolává svým slovem, svědectvím druhých, ale také nenaplněností z pozemských dober, kterými se člověk snaží tuto žízeň utišit. Všechny duchovní touhy – po modlitbě, po vnitřním pokoji, po svatosti, po spáse druhých – jsou vždy touhou po Duchu svatém. Je to odlesk touhy, kterou Bůh touží po člověku a jeho lásce, dříve než si člověk uvědomí svoji touhu po Bohu. Ježíšovo zvolání na kříži „Žízním“ (Jan 19,28) je vyjádřením této Boží touhy po spáse každého člověka, po odpovědi lásky z naší strany, po tom, aby se v nás skrze Ducha svatého zrodil nový člověk. Je třeba tyto vnitřní touhy v nás nejprve postřehnout a odlišit od povrchních tužeb našeho života. Pak za tuto Božskou žízeň může-me děkovat a také se jí můžeme oddat.

3) Uvedení do modlitby Chval Pána za dar touhy a děkuj za žízeň po životě, po lásce, pokoji a štěstí, za žízeň po Bohu. Děkuj Pánu za jeho touhu po tobě. Pros za odpuštění, že jsi touhy v sobě zašlapal či je chtěl uspokojit mimo Boha, a pros o pravou touhu po Bohu, po Duchu svatém.

Vzývání Ducha svatého Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno.
A obnovíš tvář země.
Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

2 komentáře: „Novena k Duchu svatému – body k zamyšlení (první den)

    • Jsem rád, že potěšilo. A věřím, že se podaří aktualizovat každý den noveny až po samotné slavení slavnosti Seslání Ducha svatého. 😉

      Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *