Hlavní stránkaMariina LegieMinistrantiOstatníRůžencové společenství

Když slavíme svátek Matky Boží

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie je jednou ze slavností Panny Marie slavených v naší farnosti. Jezuitský kostel, který prošel rekonstrukcí nese více svědectví o stále přímluvě Panny Marie i její ochraně, které se nám ve farnosti z její strany dostává. Své o tom můžou vyprávět na naší Charitě, kde na charitní zahradě stojí originální socha Panny Marie z průčelí jezuitského kostela. Při rekonstrukci totiž byla na průčelí nahrazena zcela novou sochou (přesnou kopii). Stojí tak nad klatovským náměstím, aby neustále svědčila o stále přímluvě za nás před milosrdným Bohem.

Ve farnosti slavíme více slavností Panny Marie. Tou farně nejdůležitější je Hlavní titulární farní pouť k Narození Panny Marie. Tu slavíme 8. září. Je to hlavní slavnost farního (arciděkanského) kostela.
Bylo by chybou nepoukázat na pouť, která je největší ze všech klatovských poutí a tou je pouť ke Klatovské Madoně. slavíme ji vždy na výročí klatovského zázraku (8. července 1685).
Vzpomeňme na tu letošní skrze několik videi:

Letos se klatovské pouti účastnila také Hudba hradní stráže. Zpříjemnili tak čas před samotnou slavností, tak i v její průběhu.

Slavnostní vstup s jejích fanfárou neopakovatelně naplnilo poutní kostel a vyzvedlo samotnou důstojnost slavnosti Panny Marie, které předsedal administrátor olomoucké diecéze Mons. Josef Nuzík.

Slavnostní mše svatá každoročně vrcholí průvodem historickým centrem Klatov. Uctění Panny Marie mělo při průvodu své vyvrcholení u jezuitského kostela, kde znovu v podání Hradní stráže zazněla slavnostní fanfára a otec biskup při tom důstojně uctil Pannu Marii vyobrazenou na poutním obraze, který se už tradičně nese v slavnostním průvodu. Samotné uctění je možné sledovat na videu od 1:15 minuty.

Průvod se následně vrátil do arciděkanského kostela, kde je možné vzhlednou milostiví obraz klatovské Madony. Tam byla celá slavnost zakončená požehnáním.

Z letošní klatovské pouti nám tak vydává svědectví i těchto několik videi. Patří se na začátku nového církevního roku popřát každému z nás, abychom i při slavení dnešní, či i jiných poutí byli otevřeni pro nádherný příklad věrnosti Bohu a Božímu slovu, který nám Matka Boží dává. A zároveň se nechat její přímluvou ještě více přitáhnout a snad i ještě více přilnout k její Synu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *