Hlavní stránkaOhláškyOstatníVývěska

Svátost smíření ve Svatém týdnu

Jak se správně připravit na slavení Velikonoc?
Můžeme mluvit o přípravě domácnosti, vaření a pečení, o nákupech, pletení pomlázky, pečení beránka a mazance. Témat by se našlo hodně.
Jak se ale připravit duchovně?
Jsme na konci postní doby. Už to období samo o sobě nám dalo příležitost připravit se. Zamyslet se nad vlastním životem, nad hloubkou a pravdivostí vztahu s Kristem a ke Kristu. To nám předkládá naše úspěchy i neúspěchy v životě s Boží milostí. A je důležité, aby plodem tohoto období bylo i naše zpytování svědomí.

Proto je Svatý týden také vyvrcholením našeho SMÍŘENÍ SE s Bohem. Ne nadarmo nás na to upozorňuje i stále platná církevní praxe, která říká: „Alespoň jednou v roce přistoupit ke svátosti smíření!“ Hned s tím je spojeno také ustanovení:„Alespoň o Velikonocích přistoupit ke svatému přijímání.“
Obě tato ustanovení spolu hluboce souvisí. Je v nich touha církve, abychom nežili bez Krista a jeho eucharistické přítomnosti, ve které nám Kristus jako pokrm duše dává SEBE.
Naplnit jenom tato ustanovení je nadmíru nedostatečné. Vždyť si představme, že se myjeme a krmíme jenom jednou za rok. Asi bychom měli problém ten rok ve zdraví přežít. Jak  si můžeme myslet, že v pokoře pravdivě vyznat své nedostatky je dostačující jenom jednou za rok?
Svatý otec Pius X. právě na tuto praxi upozornil jako na nedostačující pro láskyplný život s Bohem a vyzval k co nejčastějšímu přijímání eucharistie. S tím souvisí i pravidelná svátost smíření.
Když dnes mluvíme o důležitosti prevence ve zdravotnictví, můžeme mluvit o prevenci dobrého života s Bohem. To nám dává pravidelné zpytování svědomí a tak i pravidelný úklid ve svém nitru. A to nám také zaručuje PRAVIDELNÁ ZPOVĚĎ (doporučuje se alespoň jednou měsíčně).
O Svatém týdnu je to důležitý nástroj k přípravě na dobré prožití Velikonoc. Zveme Vás tedy k pozastavení a k zamyšlení se při zpytování svědomí a k vykonání i této přípravy na společné slavení Velikonočních svátků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *