Hlavní stránkaOstatníZprávy z akcí

Vánoční VIGILIE

Na přelomu 12. a 13. století žil v Umbrii chlapec, syn bohatého kupce. Jmenoval se Johan (Jan). Jeho maminka pocházela z jedné francouzké provincie a tak svému synovi říkala „malý Francouzík“ – a díky tomu ho známe pod jménem František.

Chlapec tehdejší doby má určitě stejně jako chlapci dnes sny o tom, kým by jednou chtěl být. V době křížových výprav je lehké si představit, že má František sen stát se rytířem.
Jako mladík se zapojí do městské války mezi městy Assisi a Perugii. Díky tomu se octne v zajetí v Perugii a musí čekat na zaplacení výkupného, aby se dostal na svobodu. Tato zkušenost zajisté přispěla k přehodnocení jeho snů. Pozná bídu nevolníků, následně se setkává s bídou i ve vlastním rodném městě Assisi. Jeho život se kategorický mění. Chlapec z bohaté kupecké rodiny se stává žebrákem, který pohrdne majetkem otce a odchází mezi ty nejchudší. Nyní je jeden z nich.
Nyní je jeho snem stát se rytířem srdce a evangelia. Už ne vojákem světským, ale Kristovým. Stále má sen jít na „křížovou výpravu“. Už ne ve zbroji rytíře, ale ve výzbroji evangelia. Skutečně se tak s křižáckým vojskem dostane na výpravu. V roce 1219 dokonce stojí před sultánem Malikem Al-Kámilem ve městě Damietty (Egypt), které je křižáky obléháno. S touhou stát se mučedníkem Krista, předstoupil před sultána, aby mu Krista zvěstovat. Touží také navštívit Svatou zemi a Betlém, kde se náš Pán narodil. To se mu nakonec nepovedlo. Podle legendy mu bylo přislíbeno, že všude kam přijdou jeho bratři, budou tam moci postavit svůj klášter. A tak dodnes ve Svaté zemi stojí františkánské kláštery.
František se z Křížové výpravy vrátil zpět do Itálie. Oslaben nemocí, která se rozvinula během jeho účastí na křížové výpravě, přichází do vesnice nedaleko Assisi (Greccio). Tam postaví první Betlém za pomoci místního šlechtice Jana z Greccia. Čtrnáct dní před Vánoci 1223 nechá tedy připravit živý Betlém, u kterého je sloužená půlnoční mše svatá.
Františkovi se na křížové výpravě navštívit Betlém nepodařilo. Postavením prvního Betléma pro lidi nás i dnes učí prožít zrození malého Spasitele v životě každého z nás. Chtěl ukázat bídu chléva (jeskyně), ve které se Spasitel Kristus Pán narodil. Ne palác nebo šlechtické sídlo, ale chlad, chlév a chudoba!
Když se i my dnes díváme na naše nádherné Betlémy postavené v kostelích, vidíme často idylku lidové tvořivosti. Jak daleko jsou od Františkova prvního Betlému a jak daleko od reality chudých jeslí v pravém Betlémě? František toužil ukázat, že skutečný Betlém je i dnes v srdci každého z nás. Jak vypadá náš Betlém? Kolik chladu se dnes nachází v naších srdcích, kolik nepohody a chudoby se nachází v nás samotných. Naše srdce nejsou ani z daleka žádné paláce. Jsou přesně tou Betlémskou jeskyní, ve které se i dnes chce narodit Spasitel.
Toto poselství je ještě mnohem širší. Nejenom, že se rodí do chléva našich srdcí, ale také do prostředí našich konfliktů a vzájemných neodpuštění. Rodí se uprostřed dění dnešní doby; společenských vztahů a situací, dokonce do konfliktů, které přerostly do válek. Díváme sa na východ a vidíme Betlém jménem Ukrajina! Ano i tam vidíme Betlém uprostřed nás.
Když jsem v předchozích dnech provázel děti ze škol na exkurzích v jezuitském i arciděkanském kostele, četli jsme spolu nápis na praporu, který drží anděl nad Betlémem ve svých rukou. Tam stálo: „Sláva na výsostech Bohu a pokoj lidem dobré vůle!“ Uvědomil jsem si, že tento nápis zazněl pastýřům, kterým tak andělé zvěstovali narození Spasitele. Ptal jsem se sám sebe zdali máme „dobrou vůli“ a zdali to tedy platí i pro nás. Vždyť spíš než „pokoj“ žijeme mnoho roztržek, konfliktů a neodpuštění mezi sebou. To všechno jsou malá semínka opravdových válek. Kolik takových válek i dnes prožíváme?
Přeji nám tedy skutečně hluboké a pravdivé prožití nebeského pokoje, který přináší dítě Spasitel z Betléma. Přeji nám, abychom se nechali naplnit pokojem dítěte narozeného v chladu a chudobě nehostinné maštale a přinášeli ho nejen v tento čas do svých domovů, vztahů a konfliktů, ale abychom z něho žili a dokázali ho stejně jako světlo z Betléma přinesené skauty v lucerně, roznášet mezi lidi dnešní doby a celé společnosti po celý nastávající rok!
Požehané a milostiplné vánoční svátky a nový rok 2023 vám všem!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *